Free Shipping Above 5,000yen EXCEPT HOKKAIDO OKINAWA (and frozen food)BIKANO KAJU BURFI 340g

Sale price ¥1,000 Regular price ¥1,800

BIKANO KAJU BURFI 340g